AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

少年派 Season 2
4.333/10 by 3 users
Title:Growing Pain
Genre: Drama, Family
Air Date: 2022-07-21
Season Number: 2
Total Episodes: 40
Overview:
Stars: Zhang Jiayi (Lin Da Wei), Zhao Jinmai (Lin Miao Miao), Yan Ni (Wang Sheng Nan), Guo Junchen (Qian San Yi), Jiang Guannan (江天昊), Liu Zi (裴音)

All Episodes on season 2

Episode 1

Episode 1 : Episode 1

July 21, 2022
Episode 2

Episode 2 : Episode 2

July 21, 2022
Episode 3

Episode 3 : Episode 3

July 21, 2022
Episode 4

Episode 4 : Episode 4

July 21, 2022
Episode 5

Episode 5 : Episode 5

July 21, 2022
Episode 6

Episode 6 : Episode 6

July 22, 2022
Episode 7

Episode 7 : Episode 7

July 22, 2022
Episode 8

Episode 8 : Episode 8

July 23, 2022
Episode 9

Episode 9 : Episode 9

July 23, 2022
Episode 10

Episode 10 : Episode 10

July 24, 2022
Episode 11

Episode 11 : Episode 11

July 24, 2022
Episode 12

Episode 12 : Episode 12

July 25, 2022
Episode 13

Episode 13 : Episode 13

July 25, 2022
Episode 14

Episode 14 : Episode 14

July 26, 2022
Episode 15

Episode 15 : Episode 15

July 26, 2022
Episode 16

Episode 16 : Episode 16

July 27, 2022
Episode 17

Episode 17 : Episode 17

July 27, 2022
Episode 18

Episode 18 : Episode 18

July 28, 2022
Episode 19

Episode 19 : Episode 19

July 28, 2022
Episode 20

Episode 20 : Episode 20

July 29, 2022
Episode 21

Episode 21 : Episode 21

July 30, 2022
Episode 22

Episode 22 : Episode 22

July 31, 2022
Episode 23

Episode 23 : Episode 23

August 01, 2022
Episode 24

Episode 24 : Episode 24

August 01, 2022
Episode 25

Episode 25 : Episode 25

August 02, 2022
Episode 26

Episode 26 : Episode 26

August 02, 2022
Episode 27

Episode 27 : Episode 27

August 03, 2022
Episode 28

Episode 28 : Episode 28

August 03, 2022
Episode 29

Episode 29 : Episode 29

August 04, 2022
Episode 30

Episode 30 : Episode 30

August 04, 2022
Episode 31

Episode 31 : Episode 31

August 05, 2022
Episode 32

Episode 32 : Episode 32

August 06, 2022
Episode 33

Episode 33 : Episode 33

August 07, 2022
Episode 34

Episode 34 : Episode 34

August 08, 2022
Episode 35

Episode 35 : Episode 35

August 08, 2022
Episode 36

Episode 36 : Episode 36

August 09, 2022
Episode 37

Episode 37 : Episode 37

August 09, 2022
Episode 38

Episode 38 : Episode 38

August 10, 2022
Episode 39

Episode 39 : Episode 39

August 10, 2022
Episode 40

Episode 40 : Episode 40

August 11, 2022