AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

少年派 Season 1
4.333/10 by 3 users
Title:Growing Pain
Genre: Drama, Family
Air Date: 2019-06-09
Season Number: 1
Total Episodes: 41
Overview:
Stars: Zhang Jiayi (Lin Da Wei), Zhao Jinmai (Lin Miao Miao), Yan Ni (Wang Sheng Nan), Guo Junchen (Qian San Yi), Jiang Guannan (江天昊), Liu Zi (裴音)

All Episodes on season 1

Episode 1

Episode 1 : Episode 1

June 09, 2019
Episode 2

Episode 2 : Episode 2

June 09, 2019
Episode 3

Episode 3 : Episode 3

June 10, 2019
Episode 4

Episode 4 : Episode 4

June 10, 2019
Episode 5

Episode 5 : Episode 5

June 11, 2019
Episode 6

Episode 6 : Episode 6

June 11, 2019
Episode 7

Episode 7 : Episode 7

June 12, 2019
Episode 8

Episode 8 : Episode 8

June 12, 2019
Episode 9

Episode 9 : Episode 9

June 13, 2019
Episode 10

Episode 10 : Episode 10

June 13, 2019
Episode 11

Episode 11 : Episode 11

June 14, 2019
Episode 12

Episode 12 : Episode 12

June 15, 2019
Episode 13

Episode 13 : Episode 13

June 16, 2019
Episode 14

Episode 14 : Episode 14

June 16, 2019
Episode 15

Episode 15 : Episode 15

June 17, 2019
Episode 16

Episode 16 : Episode 16

June 17, 2019
Episode 17

Episode 17 : Episode 17

June 18, 2019
Episode 18

Episode 18 : Episode 18

June 18, 2019
Episode 19

Episode 19 : Episode 19

June 19, 2019
Episode 20

Episode 20 : Episode 20

June 19, 2019
Episode 21

Episode 21 : Episode 21

June 20, 2019
Episode 22

Episode 22 : Episode 22

June 20, 2019
Episode 23

Episode 23 : Episode 23

June 21, 2019
Episode 24

Episode 24 : Episode 24

June 22, 2019
Episode 25

Episode 25 : Episode 25

June 22, 2019
Episode 26

Episode 26 : Episode 26

June 23, 2019
Episode 27

Episode 27 : Episode 27

June 23, 2019
Episode 28

Episode 28 : Episode 28

June 24, 2019
Episode 29

Episode 29 : Episode 29

June 24, 2019
Episode 30

Episode 30 : Episode 30

June 25, 2019
Episode 31

Episode 31 : Episode 31

June 25, 2019
Episode 32

Episode 32 : Episode 32

June 26, 2019
Episode 33

Episode 33 : Episode 33

June 26, 2019
Episode 34

Episode 34 : Episode 34

June 27, 2019
Episode 35

Episode 35 : Episode 35

June 27, 2019
Episode 36

Episode 36 : Episode 36

June 28, 2019
Episode 37

Episode 37 : Episode 37

June 29, 2019
Episode 38

Episode 38 : Episode 38

June 29, 2019
Episode 39

Episode 39 : Episode 39

June 30, 2019
Episode 40

Episode 40 : Episode 40

June 30, 2019
Episode 41

Episode 41 : Episode 41

July 01, 2019