AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

风起霓裳 Season 2
5.5/10 by 6 users
Title:Weaving a Tale of Love
Genre: Drama
Air Date: 2023-11-04
Season Number: 2
Total Episodes: 37
Overview: In the reign of Emperor Taizong (627—649), which was called the Prosperity of Zhenguan, former clothing maker An is framed and imprisoned. When she was in danger, she entrusts her young daughter Liu Li to an old friend in the palace. Liu Li grows up in the palace and becomes a medical officer, responsible for epidemic prevention.
Stars: Guli Nazha (Kudi Liuli), Timmy Xu (Pei Xingjian), Zhao Shunran (Li Zhi), Liu Duanduan (Qu Chongyu), Zeng Yixuan (Ashina Yunyi), Zhang Tao (Wang Junmeng), Zhu Rui (Elder Princess), Song Hanyu (Su Nanjin)

All Episodes on season 2

Episode 1

Episode 1 : Episode 1

November 04, 2023
Episode 2

Episode 2 : Episode 2

November 05, 2023
Episode 3

Episode 3 : Episode 3

November 05, 2023
Episode 4

Episode 4 : Episode 4

November 06, 2023
Episode 5

Episode 5 : Episode 5

November 06, 2023
Episode 6

Episode 6 : Episode 6

November 07, 2023
Episode 7

Episode 7 : Episode 7

November 07, 2023
Episode 8

Episode 8 : Episode 8

November 08, 2023
Episode 9

Episode 9 : Episode 9

November 08, 2023
Episode 10

Episode 10 : Episode 10

November 09, 2023
Episode 11

Episode 11 : Episode 11

November 09, 2023
Episode 12

Episode 12 : Episode 12

November 10, 2023
Episode 13

Episode 13 : Episode 13

November 11, 2023
Episode 14

Episode 14 : Episode 14

November 12, 2023
Episode 15

Episode 15 : Episode 15

November 12, 2023
Episode 16

Episode 16 : Episode 16

November 13, 2023
Episode 17

Episode 17 : Episode 17

November 13, 2023
Episode 18

Episode 18 : Episode 18

November 14, 2023
Episode 19

Episode 19 : Episode 19

November 14, 2023
Episode 20

Episode 20 : Episode 20

November 15, 2023
Episode 21

Episode 21 : Episode 21

November 15, 2023
Episode 22

Episode 22 : Episode 22

November 16, 2023
Episode 23

Episode 23 : Episode 23

November 16, 2023
Episode 24

Episode 24 : Episode 24

November 17, 2023
Episode 25

Episode 25 : Episode 25

November 17, 2023
Episode 26

Episode 26 : Episode 26

November 18, 2023
Episode 27

Episode 27 : Episode 27

November 19, 2023
Episode 28

Episode 28 : Episode 28

November 19, 2023
Episode 29

Episode 29 : Episode 29

November 20, 2023
Episode 30

Episode 30 : Episode 30

November 20, 2023
Episode 31

Episode 31 : Episode 31

November 21, 2023
Episode 32

Episode 32 : Episode 32

November 21, 2023
Episode 33

Episode 33 : Episode 33

November 22, 2023
Episode 34

Episode 34 : Episode 34

November 22, 2023
Episode 35

Episode 35 : Episode 35

November 23, 2023
Episode 36

Episode 36 : Episode 36

November 23, 2023
Episode 37

Episode 37 : Episode 37

November 24, 2023